LACTÀNCIA MATERNA, DESMENTINT MITES

breastfeeding mythsEL PIT ÉS EL MILLOR!

Volem el que és MILLOR pels nostres nadons

… llavors els hem d’alletar des del primer moment en que neixen. Durant desenes de milers d’anys, les mares a la Terra han alletat els seus recent nascuts i hem sobreviscut com a espècie bastant bé! Com a dones, som capaces de produir llet a demanda. 

Teniu preguntes sobre la lactància materna? Moltes seran resoltes aquí, així que continueu llegint per saber per què el Pit és el Millor. 

MITES DE LA LACTÀNCIA MATERNA

MITE 1: Els meus pits cauran si dono lactància materna. 

VERITAT: Els estudis han demostrat que la ptosis mamària (pits caiguts) és degut a l’augment de pes durant l’embaràs, les hormones de l’embaràs, la genètica, l’edat i el fumar. Alletar com a tal no fa que els pits caiguin. 

Lawrence, R. A., Lawrence, R. M. Breastfeeding A Guide For The Medical Profession Sixth Edition (2005, Mosby. Philadelphia)

MITE 2: No podré beure cafeína durant la lactància materna. 

VERITAT: Pots beure begudes amb cafeína sempre i quan no superis els 500 mg/dia (2 tasses de 355 ml de cafè americà/ dia). La cafeína no disminueix la producció de llet.  

Hale, T.W., Rowe, H.E. Medications and Mother’s Milk (2014, Hale Publishing).

MITE 3: Si el meu fill plora molt, deu ser perquè no produeixo suficient llet. 

VERITAT: Els nadons ploren per comunicar el seu malestar, i les seves necessitats, no sols la gana. Quan un nadó està mullant com a mínim 6 bolquers/ dia, i estàs alletant a demanda, produeixes molta la llet. 

MITE 4: Alletar fa mal. 

VERITAT: Quan l’alletament fa mal, alguna cosa s’està fent malament. Busca ajuda fins que el problema es solucioni. 

La Leche League. The Womanly Art of Breastfeeding, 7th ed. (2004).

_DSC0023

Un recent nascut sols té 3 demandes. Volen la calor dels braços de la seva mare, menjar del seu pit i seguretat de notar la seva presencia. La lactància materna satisfà les tres. 

Un recien nacido solo tiene 3 demandas. Quieren la calor de los brazos de su madre, comer de su pecho y segurodad de notar su presencia. La lactancia materna las satisface las tres. 

MITE 5: La meva mare no va tindre suficient llet per alletar-me, jo no podré alletar els meus fills. 

VERITAT: La producció de llet no és genètica. 

MITE 6: Com més grans siguin els pits, més llet produiran. 

VERITAT: La mida dels pits no determina la producció de llet, les hormones produïdes durant l’embaràs són les que ho marquen.  

Edgar, A. Anatomy of a Working Breast (2010, New Beginnings, Vol. 22 No. 2, March-April, pp. 44-50).

MITE 7: La llet materna humana és escassa en nutrients si la dieta de la mare és pobre, llavors hauria de alimentar-lo amb lactància artificial (fórmula). 

VERITAT: La llet humana està feta pels humans; la qualitat no varia amb la dieta de la mare. La llet de vaca (fórmula) està feta per les vaques, i sols té 40 ingredients. La llet humana en té més de 300, incloent: cèl·lules blanques, agents antibacterians i antivirals. Tot el necessari per un nadó per crèixer. 

Sizer, F. Whitney, E. Nutrition Concepts & Controversies, 12th ed. (2012, Wadsworth Publishing).

TOTES LES MARES MAMÍFERS TENEN LLET

Què és el que és tant bo de la llet?  És rica en nutrients específics per cada espècie, amb molts anticossos i molt fàcil de digerir. És portàtil i còmode, econòmica i mediambientalment responsable. 

Quan creiem més en les empreses que fan la llet en pols per nadons que en la nostre propia capacitat per nodrir els nostres fills, perdem tota oportunitat de reclamar un aspecte del nostre poder com a dones. Pensar que la lactància artificial és tant bona com la lactància materna és creure que 30 anys de tecnologia és superior a 3 milions d’anys d’evolució de la natura. 

Christine Northrup, M.D. de Breast is Best

BENEFICIS DE LA LACTÀNCIA MATERNA PEL NADÓ:

La llet materna està perfectament preparada per adaptar-se a les necessitats dels nostres nadons a mesura que creixen. La seva composició varia segons les necessitats del vostre fill. Els nadons alimentats amb llet de fórmula són hospitalitzats 250 vegades més sovint durant el seu primer any de vida que els alimentats amb llet materna. Els nens alletats pateixen menys:

 • Infeccions agudes d’orella 
 • Vòmits i diarrea
 • Asma
 • Obesitat infantil i Diabetes tipus 2
 • Leucèmia 
 • Síndrome de la mort sobtada

Els beneficis també són observats anys després:

 • Coeficient intel·lectual més elevat
 • Millor visió
 • Menys risc de malaltia, i les malalties que tenen són més curtes en durada
 • Redueix el risc de malaltia cardiovascular en l’edat adulta 

BENEFICIS DE LA LACTÀNCIA MATERNA PER LA MARE, LA FAMILIA I LA TERRA:

BENEFICIS PER LA MARE:

 1. Redueix el risc de càncer de mama
 2. Redueix el risc de càncer d’ovari
 3. Protegeix de l’osteoporosis
 4. Redueix el risc d’artritis reumatoide
 5. Ajuda a perdre el pes incrementat durant l’embaràs

BENEFICIS PER LA FAMÍLIA:

 1. Estalvi de diners. De mitjana alletar exclusivament a un nadó costa  ~ € 1380 /any menys que un nadó alimentat amb fórmula.
 2. Menys dies de baixa laboral perquè el teu fill està malalt.

BENEFICIS PER LA TERRA:

 1. Menys pol·lució de l’aire i l’aigua
 2. Menys consum de combustibles fòssils per a produir la fórmula
 3. Nivells més baixos de Carboni en general. Ajuda a preservar els recursos limitats de la Terra pel teu fill.

¡EL PECHO ES LO MEJOR!

Queremos lo MEJOR para nuestros bebés

… entonces los hemos de amamantar  del del primer momento en que nacen. Durante decenas de miles de años, las madres de la Tierra han lactado a sus recién nacidos y hemos sobrevivido como especie ¡bastante bien! Como mujeres, somos capaces de producir leche a demanda. 

¿Tenéis preguntas sobre la lactancia materna? Muchas serán resueltas aquí, así que continuad leyendo para saber por que el Pecho es Mejor. 

MITOS DE LA LACTANCIA MATERNA

MITO 1: Mis pechos caerán si doy lactancia materna. 

VERDAD: Los estudios han demostrado que la ptosis mamaria (pechos caídos) es debido al aumento de peso durante el embarazo, las hormonas del embarazo, la genética, la edad y el fumar. Lactar como tal no hace que los pechos caigan. 

Lawrence, R. A., Lawrence, R. M. Breastfeeding A Guide For The Medical Profession Sixth Edition (2005, Mosby. Philadelphia)

MITO 2: No podré beber cafeína durante la lactancia materna. 

VERDAD: Puedes beber bebidas con cafeína siempre y cuando no superes los 500 mg/día (2 tazas de 355 ml de café americano/ día). La cafeína no disminuye la producción de leche. 

Hale, T.W., Rowe, H.E. Medications and Mother’s Milk (2014, Hale Publishing).

MITO 3: Si mi hijo llora mucho, debe ser porque no produzco suficiente leche. 

VERDAD: Los bebés lloran para comunicar su malestar, y sus necesidades, no solo de hambre. Cuando un bebé esta mojando como mínimo 6 pañales/ día, y estas amamantando a demanda, produces mucha leche. 

MITO 4: Lactar duele. 

VERDAD: Cuando  amamantar duele, algo se esta haciendo mal. Busca ayuda hasta que el problema se solucione. 

La Leche League. The Womanly Art of Breastfeeding, 7th ed. (2004).

MITO 5: Mi madre no tuvo suficiente leche para amamantarme, yo no podré lactar a mis hijos. 

VERDAD: La producción de leche no es genética. 

MITO 6: Como más grandes sean los pechos, más leche producirán. 

VERDAD: La medida de los pechos no determina la producción de leche, las hormonas producidas durante el embarazo són las que lo marcan. 

Edgar, A. Anatomy of a Working Breast (2010, New Beginnings, Vol. 22 No. 2, March-April, pp. 44-50).

MITO 7: La lactancia materna humana es escasa en nutrientes si la dieta de la madre es pobre, entonces tendría que alimentarlo con lactancia artificial (fórmula).

VERDAD: La leche humana esta hecha para los humanos; la calidad no varia con la dieta de la madre. La leche de vaca (fórmula) esta  hecha para las vacas, y solo tiene 40 ingredientes. La leche humana tiene más de 300, incluyendo: células blancas, agentes antibacterianos y antivirales. Todo lo necesario para un bebé para crecer. 

Sizer, F. Whitney, E. Nutrition Concepts & Controversies, 12th ed. (2012, Wadsworth Publishing).

TODAS LAS MADRES MAMÍFERAS TIENE LECHE

¿Qué es lo que es tan bueno de la leche? Es rica en nutrientes específicos para cada especie, con muchos anticuerpos y muy fácil de digerir. Es portátil y cómoda, económica y medioambientalmente responsable. 

Cuando creemos más en las empresas que hacen la leche en polvo para bebés que en nuestra propia capacidad de nutrir nuestros hijos, perdemos toda oportunidad de reclamar un aspecto de nuestro poder como mujeres. Pensar que la lactancia artificial es tan buena como la lactancia materna es creer que 30 años de tecnologia es superior a 3 millones de años de evolución de la naturaleza. 

Christine Northrup, M.D. de Breast is Best

 

 BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA EL BEBÉ:

La leche materna esta perfectamente preparada para adaptarse a las necesidades de nuestros bebés a medida que crecen. Su composición varia en según las necesidades de vuestro hijo. Los bebés alimentados con leche de fórmula son hospitalizados 250 veces más a menudo durante su primer año de vida que los alimentados con leche materna. Los niños amamantados padecen menos: 

 • Infecciones agudas de oreja
 • Vómitos y diarrea
 • Asma
 • Obesidad infantil y Diabetes tipo 2
 • Leucemia
 • Síndrome de la muerte súbita

Los beneficios también son observados años después:

 • Coeficiente intelectual más elevado
 • Mejor visión
 • Menos riesgo de enfermedad, y las enfermedades que tienen tiene una duración más corta
 • Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA PARA LA MADRE, LA FAMÍLIA Y LA TIERRA:

BENEFICIOS PARA LA MADRE:

 1. Reduce el riesgo de cancer de mama
 2. Reduce el riesgo de cancer de ovario
 3. Protege de la osteoporosis
 4. Reduce el riesgo de artritis reumatoide
 5. ayuda a perder el peso incrementado durante el embarazo

BENEFICIOS PARA LA FAMÍLIA:

 1. Ahorro de dinero. De mediana lactar exclusivamente a un bebé cuesta ~ € 1380/año menos que un bebés alimentado con fórmula. 
 2. Menos días de baja laboral porque tu hijo se ha puesto enfermo. 

BENEFICIOS PARA LA TIERRA:

 1. Menos contaminación del aire y el agua
 2. Menos consumo de combustibles fósiles para producir la fórmula. 
 3. Niveles más bajos de Carbono en general. Ayuda a preservar los recursos limitados de la Tierra para tu hijo. 

BREAST IS BEST!

We want what is BEST for our babies

…so we need to breastfeed them from the moment they are born. For tens of thousands of years, mothers on Earth have breastfed their babies and we have survived as a species quite well! As women, we are capable of producing milk on demand.

Do you have questions about breastfeeding? Many will be addressed here, so read on to find out why Breast is Best!

BREASTFEEDING MYTHS

MYTH 1: My breasts will sag if I breastfeed.

TRUTH: Studies have proven that breast ptosis (sagging) is due to extra weight gain during pregnancy, hormones of pregnancy, genetics, age, and smoking. Breastfeeding itself does not cause sagging of breast.

Lawrence, R. A., Lawrence, R. M. Breastfeeding A Guide For The Medical Profession Sixth Edition (2005, Mosby. Philadelphia)

MYTH 2: I won’t be able to drink caffeine while I breastfeed.

TRUTH: You can drink caffeinated-beverages as long as you don’t go over 500mg/day (two 12-oz cups of coffee/day). Caffeine does not decrease milk output. 

 Hale, T.W., Rowe, H.E. Medications and Mother’s Milk (2014, Hale Publishing).

MYTH 3: If my baby cries too much, I’m not making enough milk.

TRUTH: Babies cry to communicate discomfort, and needs, not just hunger. If baby is wetting at least 6 diapers/day, and you are feeding on demand, you are producing plenty of milk.

MYTH 4: Breastfeeding hurts.

TRUTH: When breastfeeding hurts, something is wrong. Seek help until the problem is solved. 

La Leche League. The Womanly Art of Breastfeeding, 7th ed. (2004).

MYTH 5: My mother didn’t produce enough milk to breastfeed me, so I won’t be able to breastfeed my children.

TRUTH: Milk production is not genetic. 

MYTH 6: The larger the breast, the more milk produced.

TRUTH: Breast size does not determine milk production, hormones made during pregnancy do.

Edgar, A. Anatomy of a Working Breast (2010, New Beginnings, Vol. 22 No. 2, March-April, pp. 44-50).

MYTH 7: Human breast milk lacks nutrients if mother’s diet is poor, so I should formula-feed.

TRUTH: Human milk is made for humans; quality doesn’t change with mom’s diet. Cow’s milk (formula) is made for cows, and only has 40 ingredients. Human milk has over 300 ingredients, including: white cells, antibacterial and antiviral agents. All needed for baby to thrive.

Sizer, F. Whitney, E. Nutrition Concepts & Controversies, 12th ed. (2012, Wadsworth Publishing).

ALL MAMMAL MOTHERS HAVE MILK

What’s so great about milk? It’s rich in nutrients specific to each species, full of antibodies, and easy to digest. It is portable and convenient, affordable and environmentally- responsible.

When we trust the makers of baby formula more than we do our own ability to nourish our babies, we lose a chance to claim an aspect of our power as women. Thinking that baby formula is as good as breast milk is believing that 30 years of technology  is superior to 3 million years of nature’s evolution

Christine Northrup, M.D. from Breast is Best

 BENEFITS OF BREASTFEEDING FOR BABY:

Breastmilk is suited to perfectly fit the needs of our babies as they grow. The composition of breastmilk changes with the needs of the child. Formula-fed babies are hospitalized 250 times more often than breastfed babies in their first year. Breastfed babies suffer less from:

 • Acute ear infections
 • Vomiting & diarrhea
 • Asthma
 • Childhood obesity & Type 2 Diabetes
 • Leukemia
 • SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) 

Benefits are also seen years later:

 • Higher IQs (Intelligent Quotient)
 • Better vision 
 • Lower risk of illnesses, while making illnesses shorter in duration 
 • Reduces the risk of cardiovascular disease as adults

BENEFITS OF BREASTFEEDING FOR MOTHER, FAMILY AND EARTH:

BENEFITS FOR MOM: 

 1. Reduces the risk of breast cancer.
 2. Reduces risk of ovarian cancer.
 3. Protects against osteoporosis.
 4. Reduces risk of rheumatoid arthritis.
 5. Helps lose pregnancy weight easier.

BENEFITS FOR FAMILY:

 1. Money saving. On average an exclusively- breastfed baby costs ~ $1500 less than a formula-fed baby per year.
 2. Less days missed from work with sick baby.

BENEFITS FOR THE PLANET:

 1. Less pollution of our air and water. 
 2. Less use of fossil fuels to produce formula.
 3. Overall lower Carbon footprint. Helping preserve Earth’s limited resources for you child. 
By | 2016-01-30T06:00:00+00:00 30 gener, 2016|Lactància|0 Comentaris